Školení a vzdělávání

slider

Komunikační dovednosti

Zlepšením Vašich komunikačních dovedností se dokážete snáze a rychleji přiblížit svým cílům, vyhnete se zbytečným nedorozuměním a konfliktům. V rámci tohoto kurzu dostanete teoretické znalosti z oblasti komunikace, které si vyzkoušíte v rámci praktických cvičení.  Seznámíte se s typologií osobností a komunikačními styly.

Cíl:

Poskytnout teoretické i praktické znalosti z oblasti komunikace. Seznámit se s vlastním komunikačním stylem a porozumět tak lépe sobě i ostatním.  Zefektivnit komunikaci a snadněji tak dosahovat svých osobních i pracovních cílů.

Témata:

  • Verbální a neverbální komunikace
  • Naslouchání a porozumění
  • Jak vést efektivně rozhovor
  • Způsoby pozitivní komunikace
  • Zvládání námitek
  • Typologie osobnosti a komunikační styly
  • Nacvičování komunikačních dovedností v praxi

Komu je kurz určen:

Všem, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti.

BRIDGE TRAINING s.r.o.

Erbenova 383

537 01 Chrudim


Mgr. Soňa Nekvapilová, MBA

tel.:

+420 777 350 405

e-mail:

nekvapilova@bridge-training.cz


Nezávazná poptávka