Školení a vzdělávání

slider

Etiketa

Cíl: Naučit se komunikovat a jednat s ohledem na sociální prostředí.

Témata:

  • Základní pravidla společenské a business etikety
  • Prezentace a sebeprezentace
  • Verbální a neverbální komunikace
  • Pravidla chování pro různé společenské a pracovní situace
  • Pravidla oblékání
  • Pravidla stolování
  • Rétorika

Pro koho je kurz určen:

  • Kurz je určen pro každého, kdo komunikuje s ostatními a jehož cílem je vystupovat v souladu se sociálním prostředím a pomocí sebeprezentace dosahovat svých cílů.

BRIDGE TRAINING s.r.o.

Erbenova 383

537 01 Chrudim


Mgr. Soňa Nekvapilová, MBA

tel.:

+420 777 350 405

e-mail:

nekvapilova@bridge-training.cz


Nezávazná poptávka