Školení a vzdělávání

slider

Sebemotivace

Cíl: Poznat sám sebe a svůj osobní potenciál. Stanovit si osobní cíle. Najít a udržet si "work-life" balance.

Témata:

  • Uvědomění si vlastních hodnot
  • Stanovování osobních a pracovních cílů
  • Odhalení vlastního potenciálu
  • Identifikace současné reality, ujasnění překážek a příležitostí
  • Stanovení dílčích cílů s ohledem na vlastní potenciál
  • Plánování
  • "Work-life balance"
  • Jak pracovat s demotivací

Pro koho je kurz určen

  • Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit pracovat se svým potenciálem a dosahovat tak vyšších cílů a zároveň osobní spokojenosti.

BRIDGE TRAINING s.r.o.

Erbenova 383

537 01 Chrudim


Mgr. Soňa Nekvapilová, MBA

tel.:

+420 777 350 405

e-mail:

nekvapilova@bridge-training.cz


Nezávazná poptávka