Školení a vzdělávání

slider

Vedení BRIDGE TRAINING s.r.o.

Nekvapilova.jpgMgr. Soňa Nekvapilová, MBA

Vzdělání:

  • Vystudovala magisterský obor anglistika - amerikanistika a germanistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
  • Doplňkové postgraduální studium právnické angličtiny a němčiny pro soudní tlumočníky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
  • MBA na City University of Seattle.

Certifikace:

  • Certifikát ILM (Institue of Leadership and Management) – ELITE Executive Programme in Planning and Managing the Deployment of eLearning Courses Based on Emerging Web Based Applications and Services.
  • Certifikát ILM (Institue of Leadership and Management) – Plánování a vedení evropských projektů.

Oborná školení:

Prezentační dovednosti pro pokročilé, Komunikační dovednosti, Manažerské dovednosti, Time Management, Projektový management, Rétorika, Etiketa a diplomacie.

Praxe:

  • Od r. 1998 překladatelka a tlumočnice se zaměřením na právní oblast a lektorka cizích jazyků, od r. 1999 jako soudní tlumočnice pro jazyk anglický a německý.
  • 2000 – 2007 koordinátorka komunikace a posléze vedoucí komunikačního týmu ve společnosti Vodafone CZ. Odpovědnost za vytváření interní komunikační strategie a procesů, vedení komunikačních specialistů a překladatelů, vedení interních komunikačních kampaní, vytváření nástrojů pro rozvoj komunikačních dovedností zaměstnanců.
  • 2003 - dosud ředitelka jazykové školy KURZY ZEBRA s.r.o. – odpovědnost za strategii a řízení školy, finanční řízení, koncepci jazykových kurzů, budování a vedení lektorského týmu, marketing.

 

BRIDGE TRAINING s.r.o.

Erbenova 383

537 01 Chrudim


Mgr. Soňa Nekvapilová, MBA

tel.:

+420 777 350 405

e-mail:

nekvapilova@bridge-training.cz


Milan Soljak

tel.:

+420 602 424 707

e-mail:

soljak@bridge-training.cz

Nezávazná poptávka